photo
اصول اساسی تعلیم و تربیت فرزندان


1.برای فرزندتان وقت بگذارید
کودکان در حال زندگی می کنند به آن ها نشان دهید که تمام وقت دنیا رادارید تا به آن ها اختصاص دهید. چیزها می توانند ده دقیقه صبر کنند ولی فرزندتان نه. جوری زندگی نکنید که همه چیزتان را صرف فرزندتان کنید الا وقتتان را . باید کودکان تصور کنند که در درجه اول اولویت زندگی شما قرار گرفته اند. درست است که شما صبح تا شب برای تامین رفاه فرزندتان چه در داخل خانه چه بیرون کار می کنید و زحمت می کشید ولی او این وقت ها را از آن خود نمی بیند او وقت هایی که شما در کنارش هستید و به او نگاه می کنید و یا با او صحبت می کنید و او را در آغوش خود غرق در بوسه و سرشار از حس عشق می کنید و یا کودکانه همراه او به #بازی و خنده می پردازید برای خود حساب می کند. از خود بپرسید روزانه چقدر برای فرزندم وقت می گذارم؟
2.چند قاعده و مقررات انگشت شمار بگذارید
هر چقدر قوانین حاکم بر روابط و رفتار فرزندتان بیشتر باشد کودک نیز به همان میزان بیشتر گیج و گنگ میشود و همین سبب بروز کشمکش میان شما و او خواهد بود. #قوانین مهم و اساسی را میتوانید اینگونه برای فرزندتان تعریف کنید: گفتن حقیقت، مهربان بودن با دیگران و عدم آزار و اذیت دیگران، عدم انجام کارهای خطرناک. لازم است قوانین حاکم بین پدر و مادر مشترک باشد تاکودک دچار سردرگمی و دوگانگی #تربیت نگردد و نه تنهاکودک بلکه خود والدین نیز همانند الگویی موظف به انجام آن قوانین باشند تا کودک تشویق به رعایت قوانین شود.
3.فرزندتان را بخندانید
اگر رویای باهوش شدن فرزندتان را در سر دارید به جای فرستادن او به انواع کلاس های خلاقیت و زبان و موسیقی و...فقط اورا بخندانید. خنداندن کودکان باعث رشد بهتر اتصالات مغز و باهوش تر شدن آن ها می گردد. ساعاتی از روز را به بازی و خنداندن آن ها اختصاص دهید.

 

بخش دوم اصول اساسی تعلیم و تربیت فرزندان

بخش سوم اصول اساسی تعلیم و تربیت فرزندان

+ ورود و افزودن دیدگاه