دستمزد به جای پول تو جیبی

دستمزد به جای #پول_تو_جیبی😇

دادن پول تو جیبی به عنوان دستمزد در ازای انجام کارهای اضافه در خانه است. این روش که بهترین روش دادن پول تو جیبی به فرزند است، باعث می شود تا فرزند از ابتدا متوجه شود که هیچ پولی به راحتی بدست نیامده و برای رسیدن به پول، باید تلاش کرد. در این روش، والدین باید ابتدا وظایف فرزند را در خانه مشخص کرده و برای او توضیح دهند که در ازای انجام وظایفش پولی دریافت نخواهد کرد، چون هر کسی در خانواده ای که زندگی می کند، وظایف مشخصی دارد که باید بدون پاداش و به عنوان عضوی از اعضای خانواده آنها را انجام دهد. در ادامه والدین یک سری کارهای اضافه در خانه را مشخص کرده و برای فرزندشان توضیح می دهند که در ازای انجام این کارهای اضافی می تواند دستمزد دریافت کند. در این روش، پول توجیبی دیگر به معنی سنتی وجود نخواهد داشت و پولی که فرزند دریافت می کند به عنوان دستمزد یا پاداش خواهد بود.

 

 

تجربیات شما در این زمینه چگونه است؟

+ ورود و افزودن دیدگاه