پول تو جیبی بر اساس انجام وظایف ⚠


در این روش، پول تو جیبی در ازای انجام وظایف فرزند در خانه پرداخت می شود. وظایف یعنی کارهایی که فرزند باید به عنوان عضوی از اعضای خانواده آنها را انجام دهد. این روش دارای معایب بزرگی از جمله شرطی شدن فرزند است، به این معنا که اگر به فرزند برای انجام کارهایی که وظیفه او به عنوان یک عضو از اعضای خانواده محسوب می شود پولی پرداخت شود، فرزند در آینده برای انجام هر کاری در خانه انتظار دریافت پول خواهد داشت و عیب دیگر این روش این است که فرزند ارزش کار را به درستی درک نخواهد کرد و از ذهنیت ارزش آفرینی و ثروت آفرینی دور خواهد ماند. در این روش والدین بر اساس انجام ندادن وظایف، از پول تو جیبی فرزند کم خواهند کرد که بیشتر جنبه تنبیهی دارد و از نظر بسیاری از روانشناسان استفاده از پول تو جیبی برای تنبیه کار بسیار اشتباهی است.


لطفا تجربیات خود را با ما درمیان بگذارید .

+ ورود و افزودن دیدگاه