photo
هوش مالی کودک چیست؟

هوش مالی توانایی و قابلیتی است که نیازمند ساختار آموزشی و برنامه ریزی مدون است. با بهره مندی از این قابلیت، افراد پیش از هر چیز با اصول و مفاهیم مالی و پولی آشنا می شوند و این آشنایی موجب می گردد تا بتوانند در این زمینه ها تصمیم گیری و ادراک بهتری داشته باشند.

 

با کمی توجه و بررسی زندگی کار آفرینان، افراد ثروتمند و موفق، شما درخواهید یافت که وجه مشترک بسیاری از آنها نه تحصیلات عالیه و نه ثروتی باد آورده از راه پدرنشان است.

 

نقطه­ ی مشترک تمامی این افراد برخورداری آنها از هوش مالی است. موضوع مهم و خبر خوش این است که هوش مالی نه امری وراثتی بلکه امری اکتسابی است. کودکان خیلی زود و از شروع 5 یا 6 سالگی می بایست با مفهوم پول، ارزش و همچنین کارکردهای آن آشنا شوند. با رعایت برخی از اصول و حتی فراگیری برخی از محبوب ترین بازی های دنیا نیز کودکان شما می توانند با مفهوم پول و نحوه استفاده از آن آشنا شوند. کودکانتان می بایست خیلی زود بدانند که پس انداز چیست و چه فایده ای برای آنها دارد و یا این که چگونه می بایست برای پول تو جیبی خود برنامه ریزی کنند.

+ ورود و افزودن دیدگاه