photo
بازی های مناسب کودک نوزاد تا شش ماهگی

بازی های مناسب نوزاد تا ۳ ماهگی
در زمان صفر تا سه ماهگی بهترین و مهمترین سرگرمی برای کودک حضور پدر و مادر است. کنار فرزندتان بمانید. با او صحبت کنید، برایش آواز بخوانید و به آرامی دست و پای کودکتان را تکان دهید. در این دوره از اسباب‌بازی‌هایی استفاده کنید که از رنگ‌های شاد و پررنگ درست شده باشند. همچنین نرم باشند مانند توپ و عروسک های پارچه ای، مخملی و خز دار.

۳ تا ۶ ماهگی
از سه ماهگی تا شش ماهگی میتوانید با نوزاد “دالی بازی” کنید. دستان خود را جلوی صورتتان بگذارید سپس همراه با صدا و چهره ای متعجب و شادان دست ها را از صورتتان بردرید. در این سن آینه هم می تواند برای کودکان جذاب باشد. با فرزندتان جلو آینه بروید و با صورتتان شکلک در بیاورید.

+ ورود و افزودن دیدگاه