photo
لطفا تلاش کودک خود را ببینید

اضطراب کودک:

والديني كه فقط بر موفقيت تمركز
دارند و تلاش کودک را نمی بینند و قدر نمیدانند، فشار زيادي بر فرزندان خود
وارد مي كنند و او را مضطرب و گاها بی انگیزه میکنند... و به همين دليل، استرسي كه كودك
و نوجوان امروز تجربه مي كند بيش
از گذشته است.( به خاطر سختگیری والدین )
همیشه این شرايط پر تنش و پر استرس،
زمينه ساز اختلال هاي اضطرابي
در فرزندان است.

برای رسیدن به موفقیت فرزندتان را تشویق کنید اما یادتان باشد رسیدن به هدف تمام ماجرا نیست . هر تلاشی که فرزندتان در رسیدن به هدفی از خود نشان داده باید بیشتر از نتیجه ی کار مورد توجه و تشویق قرار گیرد !
این کار باعث تلاش بیشتر او در مراحل بعدی خواهد شد و انگیزه را در او تقویت خواهد کرد !

#واقع_بین_باشیم #والدین_موفق #والدین_آگاه #والدین_مقتدر #کودک_امروز #کودک_من #کودک_سالم #کودک_خلاق #فرزندپروری #فرزندپروری_آگاهانه

+ ورود و افزودن دیدگاه