photo
اجازه دهید کودکان در محیط امن خانه ابراز وجود کنند

فرزندپروی ⛔️ "ديگه نبينم با پدر ومادرت اينجوري حرف بزنی!"
⛔️"صدات رو نشنوم" ⛔️" ديگه نشنوم از اين حرفا بزنی"
⛔️ "اين مسائل چرا نداره چون من ميگم" ⛔️"اين مسائل به تو ربطی نداره" 👈 اگر ميخواهيد فرزندتان در جامعه زمانی كه ديگران به او آسيب ميزنند يا تقاضای اشتباه دارند، جرات اعتراض يا سوال كردن را داشته باشد، اجازه دهيد در محيط امن خانه ابراز وجود كند. 👈بجای خاموش كردن يا از كار انداختن فرزندتان برای همه عمر روش درست اعتراض يا ابراز وجود را بياموزيد: ✅ميدونم انجام اين كار رو دوست نداری احساس ميكنی بي انصافيه، حق داری اما وقتی داد ميزنی من نميتونم كمكت كنم." برای اینکه شرایط مناسبی در مواقعی که فرزندتان برخلاف اصول تربیتیتان رفتار کرد ایجاد کنید از این راهکار استفاده نمایید !
از قانون(( بان ))استفاده نمایید !
ب : بازتاب احساس دهید !به کودک بفهمانید که در آن لحظه احساسش را درک میکنید .
الف: اعمال محدودیت کنید ! به کودک بگوئید که حق ندارد کار مورد نظر را انجام دهد .
ن : نشان دادن یک جایگزین مناسب .
مثلا کودکی که روی دیوار نقاشی کرده وقتی بخواهیم از قانون بان استفاده کنیم
ب: میدونم و درک میکنم که دوس داری روی دیوار نقاشی کنی !
الف : ولی دیوار جای مناسبی برای نقاشی نیست و تو نمیتونی این کارو کنی .
ن : حالا بیا روی این کاغذ نقاشی کن !
#واقع_بین_باشیم #والدین_موفق #والدین_آگاه #والدین_مقتدر #قانون_بان#فرزندپروری #فرزندپروری_آگاهانه #کودک_امروز #کودک_من #کودک_سالم #کودک_شاد #روانشناس #روانشناسی_کودک #_روانشناس_بالینی

+ ورود و افزودن دیدگاه