photo
راههای افزایش تعلق اجتماعی کودکان توسط والدین

راههای افزایش تعلق اجتماعی توسط والدین :
۱- فرصت مشارکت و همیاری فراهم کنید : کارهای ارزنده به کودک محول کنید .
۲- ضمن همکاری ، تفنن ، بازی و خوشی داشته باشید : کار کردن و مشارکت کودک در نظافت خانه ، شستن ماشین ، با هم خرید رفتن ، پیاده روی ، پارک رفتن ، و غیره ... ۳- از اتفاق های پیش آمده استقبال کنید : زندگی رویدادهای برنامه ریزی نشده است !
۴- هویت خانوادگی ایجاد کنید : خانواده ی شما شبیه چیست؟ مثل ساعت منظم ! همه در این خانه به ایمان اهمیت می دهند ! همه در این خانه برای مردم ارزش قائلند !
۵- در فاصله های منظم ، زمان هایی را با فرزندتان به تنهایی بگذرانید: دوتایی به یک مسافرت کوتاه بروید ، به خرید بروید ، به مادر بزرگتان سر بزنید.
۶- اگر کارهایی می کند که در آنها جلب توجه مشاهده می شود اوقاتی برای صحبت کردن ترتیب دهید و صمیمانه و بدون نصیحت کردن با هم حرف بزنید .
۷- به عادتها و مهارتهای فرزندتان احترام بگذارید و بخواهید که آنها را با خانواده در میان بگذارد!
۸- به دنبال کمال طلبی نباشید . شجاعت ناکامل بودن را گاهی به فرزندتان آموزش دهید.
۹- به خلق کودک در شرایط مختلف احترام بگذارید : چی شده امروز خیلی سر حالی؟ امروز کمی حال نداری !... ۱۰- استعدادها و نقاط قوت را پیدا کنید : نقاط قوت نه فقط تحصیلی بلکه ، هنری ، فنی ، ورزشی ، اجتماعی و خلاقانه ...
کشف کننده ی استعدادها باشید و راهنمایی کنید برای مثال : به کودک بگوئید برای اینکه ریاضی ات بهتر شود باید این کارها را بکنی ... ۱۱- پذیرش نشان دهید : عمل از عامل جداست، مثلا : از روش برخوردت با ... خوشم آمد .
۱۲- ملاقات ها و نشست های خانوادگی را حفظ کنید .
۱۳- همیشه ببینید در یک فعالیت کودک چقدر از راه را رفته نه اینکه تاکید بر راه باقیمانده داشته باشید!
۱۴- هر اشتباه را به یک تجربه ی یادگیری تبدیل کنید : مثلا : به نظرت چی شد که ... این طور شد ؟! در اینجا به ندرت پاسخها غیر منطقی هستند!
۱۵- فرصت دوباره به فرزندتان بدهید.

#واقع_بین_باشیم #والدین_متفکر #والدین_مقتدر #والدین_آگاه #کودک_امروز #فرزندپروری #فرزندپروری_آگاهانه #روانشناس #روانشناس_بالینی

+ ورود و افزودن دیدگاه