photo
اصرار به بردن کودک خود به مدرسه تیزهوشان

چرا والدین اصرار به بردن کودک خود به مدارس تیزهوشان دارند؟
در این مدارس آموزش های خارج از درس که میتواند تمام وقت کودکی که نیازمند به خانواده و درک محیط اطراف است را بگیرد.
طبق آمار کودکانی که تحت فشار درسی قرار گرفته اند علاوه بر استرس در بزرگسالی تعاملات ضعیفی با اطرافیان خود داشته و در صد اینکه در مقابله با مشکلات اجتماعی تصمیمات اشتباهی بگیرند بالاست
🛇 کودک شما بايد در مدرسه بشكفد نه بشكند، كودك نبايد به بهترين مدرسه برود كه برای برترین شدن نشاط دوران کودکی اش کاهش یابد.

+ ورود و افزودن دیدگاه