please login
photo
#پدر در نظر #کودک مظهر #قدرت و #شجاعت است و معمولاً در نظر #کودکان بیش از #مادر از هیبت و ابهت برخوردار است. تعریف از کودک، توسط پدر برای او بسیار ارزشمند و لذت‏بخش خواهد بود. بیشتر...
+ ورود و افزودن دیدگاه

فرزندت و زندگیتو در آغوش بگیر...

اشتراک مطالب و سوالات