please login
photo
⚘کودکان خود را با شب های قدر آشنا کنید⚘ او را به مراسم های مذهبی ببرید و قبل از رفتن برایش تعریف کنید به کجا میروید و از واکنش اطرافیان مانند گریه بگویید تا برایش غیر منتظره نباشد. همچنین اتفاقات تاریخی را به زبان ساده تعریف کنید کودک وجدان بیداری دارد و خوب و بد را تشخیص میدهد. نگذارید فرزندتان یک بعدی بزرگ شود. به او یاد دهید نسبت به همه چیز کنجکاو باشد و اطلاعات تازه به دست آورد 🌸🌸پرورش روح معنوی او نیز جزئی از وظایف والدین است بیشتر...
+ ورود و افزودن دیدگاه

فرزندت و زندگیتو در آغوش بگیر...

اشتراک مطالب و سوالات